Statistik

Snus leder inte till rökning: svenska folket

Snus leder inte till rökning och är inte en inkörsport till cigaretter.

Det tycker svenska folket, enligt en undersökning av Demoskop.

Antalet rökare i Sverige har minskat stadigt sedan 1980-talet. Enligt den senaste statistiken från 2018 var det sju procent av svenskarna mellan 16 och 84 år som uppgav att de rökte dagligen. 2016 var andelen rökare i den svenska befolkningen 15 procent.

Samtidigt fortsätter rökningens skadeverkningar att innebära stora risker för människors hälsa.

Enligt Folkhälsomyndigeten dog 12 000 personer/år mellan 2010-2012 till följd av rökning. Dessutom insjuknade 100 000 personer varje år i sjukdomar som går att koppla till rökning. 

Trots att det saknas bevis för att så skulle vara fallet, så förekommer det argument om att snus skulle fungera som en inkörsport till rökning.

Enligt en färsk undersökning av Demoskop så håller dock inte svenska folket med.

Snus ingen inkörsport till rökning

Tvärtom – 43 procent av de tillfrågade säger istället klart och tydligt att snus leder INTE till rökning. Bara 12 procent av de som tillfrågats tycker att snus kan vara en inkörsport till rökning. Övriga har svarat ”varken eller” eller ”vet inte”.

Bland de som snusar idag är bilden ännu tydligare – hela 73 procent svarar nej på frågan om snus som inkörsport till rökning, och tre procent svarar ja.

Demoskops undersökning baseras på 3 925 intervjuer som genomfördes i november 2019 på uppdrag av Swedish Match.

Den visar också att en majoritet – 55 procent – av de tillfrågade som röker idag skulle vilja sluta röka.

– Det är glädjande att så många av de tillfrågade har insett att det inte finns några bevis på att snus skulle leda till att man börjar röka. Betydligt fler ser istället snus som ett sätt att sluta röka. Jag tycker att svenska myndigheter borde lyssna på medborgarna och införa skademinimeringsprincipen som en del av kommande ANDT-strategi, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.