Statistik

Snus är bästa sättet att sluta röka

Svenskar som vill sluta röka lyckas oftast med hjälp av snus. Det visar en färsk undersökning från Demoskop.

Rökning är en av de svåraste vanorna att bli av med. Enligt en studie som amerikanska Center for Disease Control (CDC) gjorde 2015 har cirka 70 procent av rökarna i USA försökt sluta, men bara sju procent lyckades göra uppehåll i sex till tolv månader. 

Det finns en rad olika metoder för att sluta röka, till exempel nikotinläkemedel, tuggummi, träning eller godis. Men enligt en färsk undersökning från Demoskop är snus bäst för att fimpa.

Undersökningen baseras på 3 925 intervjuer, och genomfördes på uppdrag av Swedish Match. Resultaten visar att 24 procent av alla som lyckades slutade röka gjorde det med hjälp av snus. Endast 15 procent slutade med hjälp av nikotinläkemedel, och så få som 11 procent med hjälp av tuggummi.

Snus hjälper folk sluta röka

– Snus hjälper rökarna att fimpa, det är väl kända fakta sedan tidigare, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen. 

– Detta är såvitt jag vet den första undersökningen som ställer alla tillgängliga alternativ mot varandra, och där kommer alltså snus ut som det alternativ som fungerar bäst, säger Patrik Strömer.

Undersökningen visar också att snus uppfattas som ett sätt att sluta röka, snarare än en inkörsport till rökning. Endast tre procent av snusarna i studien anser att snus leder till rökning, medan 85 procent menar att snus är ett sätt att sluta röka.

Införa skademinimering i tobakspolitiken

Även bland övriga deltagare i studien är det få som ser snus som en inkörsport till rökning. Av de som aldrig snusat tror endast 15 procent att snusning kan leda till rökning, och av de som slutat snusa är det bara 11 procent som tror det. 

Enligt Cancerfonden dör cirka 5 200 personer varje år i Sverige i cancersjukdom kopplad till rökning. Det är fler liv än vad trafikolyckor, narkotika, och självmord skördar tillsammans. Om vi vill minska siffran vore det klokt att införa ett skademinimeringstänk i tobakspolitiken, inte minst i den kommande ANDT-strategin, säger Patrik Strömer.