Politik

Snus i EU: Sverige kan ta tydligare ställning

Intresset ökar för svenskt snus i EU, men inom politiken finns ett motstånd. Det är Johan Nissinens (SD) spaning. Som Europaparlamentariker driver han debatten om snus och nikotinportioner. Snusforumet passade på att ställa några frågor om hur det går.

Hur har du jobbat för att sätta snusfrågan på agendan i EU?

Jag har kontinuerligt lyft ämnet i mina utskott, och jag har skickat skriftliga frågor till kommissionen för att försöka få klarhet i när nästa steg sker. Utöver det har jag ställt en muntlig fråga till den svenska finansministern, som nyligen var på plats i EU-parlamentet, om regeringens syn på frågan. Jag har även varit aktiv på sociala medier för att informera väljarna och få igång debatten om snus och nikotinportioner.

Hur går diskussionerna i Bryssel kring snus och nikotinportioner idag?

När jag pratar med olika ledamöter och anställda i parlamentet märker jag av ett ökat intresse och en större förståelse för snus. Men rent politiskt är det tyvärr fortfarande ett starkt motstånd. Motståndet är stort även mot nikotinportioner, till exempel höjs det starka röster i Belgien kring ett förbud mot dem.

Vilken typ av information tror du behövs i Europa för att få en rättvis bild av snus?

Att snus och nikotinportioner är ett bättre alternativ än cigaretter. Vi kan en gång för alla bli av med cigaretterna tack vare snuset och nikotinportionerna. Vi behöver lyfta fram länder som Sverige, men även Storbritannien där både deras folkhälsomyndighet och nationella sjukvårdsorganisation (NHS) har uppmuntrat medborgarna att bruka e-cigaretter istället för traditionella tobaksprodukter, just som ett led i att främja folkhälsan. Det är ett ytterligare steg i en redan flerårig statlig hälsosatsning där ambitionen är att landet ska vara helt rökfritt år 2030.

Nyligen frågade du finansminister Elisabeth Svantesson (M) om snuset fortfarande hotas av skattehöjningar från EU-kommissionen. Vad är din analys av finansministerns svar? 

Att den föreslagna tobaksskatten just nu inte diskuteras alls. Förslaget ligger tillfälligt på is. Det innebär dock ingen långsiktig seger, utan det allra bästa vore såklart att förslaget skrotas helt och hållet. Det verkar mer och mer sannolikt att förslag läggs någonstans mellan juli och september, om det ska hinna bli klart denna mandatperiod. Spanjorerna som tar över ordförandeskapet är kända för att ha en mycket mer skeptisk syn på alla tobaks- och nikotinprodukter.

Vad kan Sverige göra för att driva på arbetet med att göra snus lagligt i EU?

Sverige kan på ett tydligt sätt visa fördelarna med användandet av snus och nikotinportioner istället för cigaretter. Man ska trycka på hälsoeffekterna. Sverige borde även trycka på att den inre marknaden ska vara öppen för likvärdiga, lagliga produkter. Om öl tillåts säljas inom unionen ska även vin göra det. Om Coca Cola tillåts säljas ska även Pepsi göra det, och så vidare. Samma princip borde gälla snuset. Cigaretter är lagligt och tillåts säljas på den inre marknaden, då borde även snuset vara det.

Vad är din plan för frågan framöver?

Jag kommer att ta varje tillfälle jag kan för att prata om snus. Både i parlamentet och på sociala medier. När kommissionen väl kommer ut med sitt förslag så kommer det upp i ECON (finansutskottet). Där kommer jag göra allt jag kan för att stoppa en eventuell skattehöjning och även försöka få med så många skrivningar om snuset och nikotinportionerna som möjligt.