Nyheter

Snus har skademinimerande effekter på folkhälsan

I Norge pågår en omfattande debatt efter regeringens förslag om neutrala förpackningar för snusdosor. I samband med detta höll Stortinget en utfrågning om snus och dess effekter. Bland annat deltog Snuskommissionens ordförande, Anders Milton, som menar att snus har skademinimerande effekter på folkhälsan.

– Att så många svenskar snusar istället för att röka är anledningen till att Sverige har en sån låg andel tobaksrelaterade dödsfall, säger Anders Milton.