Att sluta röka är en av de viktigaste åtgärderna man kan göra för att förbättra sin hälsa. Detta gäller oavsett hur gammal man är eller hur länge man har rökt.

Varför ska jag sluta röka?

Det finns många anledningar varför man ska sluta röka. Den främsta är att rökning orsakar cancer och andra dödliga sjukdomar. Idag är forskarna överens om att merparten av de skadliga ämnena i tobaksrök uppkommer i samband med att tobaken förbränns. Dessa skadliga ämnen kan i sin tur leda till olika cancervarianter. Det är alltså inte nikotinet i sig som är skadligt.

För att lyckas att sluta röka så behöver man ha en plan för att veta hur man ska hantera röksuget och bryta vanorna som cigaretterna innebär.

När man slutar röka så leder det till flera positiva effekter för hälsan.

Att sluta röka: 

 • minskar risken för att drabbas av flera olika cancervarianter.
 • minskar risken för andra negativa hälsoeffekter, som dåliga reproduktiva hälsoresultat, hjärt- kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • minskar risken för en för tidig död.
 • förbättrar hälsotillståndet och leder till en ökad livskvalitet.
 • gynnar personer som redan diagnostiserats med kranskärlssjukdom eller KOL.
 • gynnar hälsan för gravida kvinnor och deras foster och spädbarn.
 • minskar den ekonomiska börda som rökning lägger på rökare, hälso- och sjukvården och samhället.
 • skyddar nära och kära från att utsättas för de hälsorisker som kan förknippas med passiv rökning.

Vad händer i kroppen när man slutar röka?

Rökning är en skadlig vana som kan leda till allvarliga hälsokomplikationer och dödsfall. När en person slutar röka kommer kroppen att börja läka helt naturligt. En del av de positiva förändringarna kan man märka nästan direkt. Andra effekter kan ta flera år innan de når samma nivå som hos icke-rökare.

Efter 1 timme

Redan 20 minuter efter att den sista cigaretten har rökts sjunker pulsen och återgår till det normala. Blodtrycket börjar sjunka och cirkulationen förbättras.

Efter 12 timmar

Ett av många gifter i cigarettröken är kolmonoxid, som är skadlig eller dödlig i höga doser och hindrar syre från att komma in i lungorna och blodet. Efter bara tolv timmar utan cigaretter återgår kolmonoxidnivån till det normala och kroppens syrenivåer återställs.

Efter 1 dag

Rökning ökar blodtrycket och ökar blodproppar, vilket ökar risken för stroke.

Men bara 1 dag efter att du slutat röka börjar blodtrycket att sjunka. Därmed minskar också risken för hjärtsjukdomar.

Efter 2 dagar

Efter två dagar utan cigaretter börjar de nerver som styr lukt- och smaksinne att läka. Då märker man ett ökat luktsinne, och att smakerna blir mer levande.

Efter 3 dagar

Nikotin har en beroendeframkallande effekt och tre dagar efter att man har slutat röka så är nikotinnivåerna i en persons kropp utarmade. Detta kan orsaka nikotinabstinens vilket kan ge visa sig genom irritation, svår huvudvärk och ett nikotinsug.

Efter 1 månad

Redan en månad efter att ha fimpat så börjar lungfunktionen att förbättras hos den före detta rökaren. Orken blir bättre och man hostar mindre. Om man tidigare har haft problem med andnöd så kan detta minska nu.

Efter 1-3 månader

Ju längre tiden går efter att man har slutat röka, desto bättre blir blodcirkulationen i kroppen. 

Efter 9 månader

Efter nio månader så har lungorna hunnit börja läka sig. Framför allt handlar det om att lungornas flimmerhår har kunnat återhämta sig från cigarettröken, och nu kan hjälpa till att transportera bort slem ur lungorna och hjälpa till att bekämpa infektioner. 

Efter 1 år

Ett år efter att ha fimpat minskar risken för kranskärlssjukdom med 50 procent.

Efter 5 år

Många av de gifter som finns i cigaretter leder till att blodkärlen smalnar av och att risken för blodproppar ökar. Fem år efter att man har slutat röka har kroppen hunnit läka sig själv så mycket att blodkärlen börjar utvidgas igen. Därmed minskar risken för att utveckla blodproppar och för att drabbas av stroke.

Efter 10 år

Risken att utveckla lungcancer har minskat med hälften, tio år efter att man har fimpat. Dessutom är det nu betydligt mindre risk att utveckla mun- hals- eller bukspottskörtelcancer.

Tips till dig som vill sluta röka

Att sluta röka handlar om att bryta vanor. För de allra flesta är detta svårt, och många behöver också ta hjälp för att komma ur sitt cigarettberoende. Men det finns också några knep som underlättar vägen mot att bli av med sitt cigarettberoende, och därmed minska risken för att drabbas av cancer och andra dödliga sjukdomar.

 • Det första steget när man slutar röka är att rensa bort allt som har med cigaretterna att göra. Cigaretter, tändare och askkoppar åker i soptunnan.
 • Genom att anteckna när man oftast känner suget efter en cigarett så kan man vara förberedd och vänta ut det värsta. 
 • När man slutar röka är det lätt att gå upp i vikt eftersom många ersätter cigaretterna med snacks och godis. Därför rekommenderas man att i stället försöka äta och dricka regelbundet – och då hellre välja till exempel en frukt.
 • Att röra på sig fysiskt är också ett bra sätt för att hålla tankarna på cigaretterna borta.
 • Den som tar hjälp av medicin för att sluta röka behöver vara medveten om att doseringen kommer att behöva justeras efter hand. Detta görs i samråd med läkare.

Hjälpmedel för att sluta röka

En Demoskopundersökning från år 2020 visade att 24 procent av de intervjuade som lyckats sluta röka hade gjort det med hjälp av snus. Det kan jämföras med 15 procent som lyckats sluta med hjälp av nikotinläkemedel, eller de elva procent som lyckats sluta med hjälp av vanligt tuggummi. Bland de intervjuade var snus därmed det enskilt viktigaste hjälpmedlet i att lyckas sluta röka. 

Snus ett mindre skadligt alternativ till rökning

De flesta cigarettrökare uppger att de vill sluta men många klarar inte av det. Många rökare uppger också att de behöver hjälp för att lyckas sluta. Undersökningar visar att det finns mycket som talar för att svenskt snus kan hjälpa vissa att sluta röka. 

I Sverige är både andelen rökare och andelen tobaksrelaterade dödsfall betydligt mindre än i övriga EU. Sverige är också det enda landet i EU där försäljning av snus är tillåtet. Att välja ett mindre skadligt alternativ – som snus – i stället för cancerframkallande cigaretter är ett exempel på skademinimering. Snusande ökar inte risken för cancer. År 2001 togs cancervarningarna bort från snusförpackningarna då påståendet inte har stöd i forskning.

Om fler skulle kunna sluta röka med hjälp av snus så skulle många liv kunna sparas varje år.

Länkar för dig som vill läsa mer om att sluta röka:

Swedish Match om snus som rökavvänjning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Snusforumets nyhetsbrev skickas ut ungefär en gång i månaden och innehåller en sammanfattning av det senaste inom snus- och tobaksnyheter. Läs mer och börja prenumerera här.