Politik

Skademinimering ska finnas med i Sveriges nästa ANDT-strategi

Även om det fortfarande är oklart vem eller vilka som ska styra Sverige under nästa mandatperiod, så kommer den nya riksdagen att få uppdraget att förbereda och godkänna en ny ANDT-strategi innan den nuvarande upphör 2020.

Läkaren Anders Milton, ordförande för Snuskommissionen, anser att det finns goda möjligheter att den nya strategin äntligen kommer att tillämpa skademinimeringsprincipen när det gäller tobak.

-Vi ska ändra den politiska inställningen i regeringen, riksdag och hos myndigheter så att de får tala om för människor att det finns tobaksprodukter som är mindre farliga, säger Anders Milton.

Det övergripande målet för den befintliga ANDT-strategin (Alkohol, narkotika, dopning, tobak) är “ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk” och har inte ändrats sedan 2011.

E-cigaretter

Riksdagen beslutade senast februari 2016 om strategin och under 2019 förväntas ledamöter i socialutskottet förbereda en ny strategi som ska börja gälla först 2021.

Under tiden har nya nikotinprodukter som t ex e-cigaretter som — precis som snus anses — vara mindre farliga än vanliga cigaretter, introducerats. Och det här har gjort att hälsomyndigheter i andra länder har börjat erkänna fördelar med en tobakspolitik baserad på skademinimeringsprincipen.

I Storbritannien konstaterar t ex parlamentets underhus i en färsk rapport att e-cigaretter är mindre skadliga för hälsan än traditionella cigaretter och det kan t o m vara en bra metod att hjälpa människor sluta röka.

Liknande slutsatser har man också kommit fram till från Storbritanniens motsvarighet till Sveriges SBU, National Institute for Clinical Excellence – NICE, som säger att “e-cigaretter är mycket mindre farliga” än vanlig cigarettrökning.

Som stöd refererar NICE till Royal College of Physicians som har kommit fram till att e-cigaretter är 95 procent mindre farliga än traditionella cigaretter. Och British Medical Association (BMA) rekommenderar också att läkare berättar för patienter att e-cigaretter är mindre farliga.

’Nästan tjänstefel’

Men i Sveriges nuvarande ANDT-strategi saknas formuleringar som lyfter olika hälsoeffekter av olika typer av tobak och nikotinprodukter.

– I Sverige har myndigheter haft svårt att skilja mellan i princip helt ofarligt tobaksbruk som t ex snus och det som är livsfarligt som cigaretter, säger Anders Milton.

-Myndighetens medarbetare har i större utsträckning bestämt sig för att man vill ha bort all tobak och därför har man inte gjort någon skillnad, tillägger han.

I och med att antalet rökare har sjunkit de senaste åren är det klart att Sveriges ANDT-strategi har varit verksam “i viss mening”.

-Men jag tror att det hade varit mycket mer effektivt om man också hade velat ta upp skademinimering, säger Anders Milton.

Han kallar det för ‘nästan tjänstefel’ att folkhälsomyndigheten i Sverige inte berättat för folket att det finns skillnad mellan snus och rökning.

-Ett antal människor dör i onödan, säger Anders Milton, som tror att en bättre ANDT-strategi som inkluderar skademinimering skulle ha lett till en ännu större nedgång i rökning.

Mot en bättre ANDT-strategi

Trots motståndet bland vissa politiker och tjänstemän tror Anders Milton att utvecklingen går åt rätt håll och att skademinimeringen kan tas upp i förberedelserna till en ny ANDT-strategi.

-Svenska SBU har nu beslutat att de inleder ett arbete med snus, säger Anders Milton.

Han har pratat med flera ledamöter de senaste veckorna och skickat dem information om utvecklingen med skademinimering och tobak utanför Sveriges gränser.

-Nu har de tagit till sig det här och de har sagt att de ska titta på det. Det är ett första steg, säger han.

Oavsett vilken regering Sverige får, kommer Anders Milton och Snuskommissionen fortsätta att uppvakta socialutskottet, socialdepartementet, och socialpolitiska talespersoner i varje parti för att framföra vikten av att se att det finns tobaksprodukter som är mindre farliga än andra.

-Jag tror våra myndigheter kommer dra samma slutsatser som de i Storbritannien, säger Anders Milton. Han tillägger:

-Det vi säger är ’att säga som det är’. Man kan inte vara faktaresistent.