Opinion

SMAKSATT SNUS – ETT OMDEBATTERAT ÄMNE

Smaksatt snus och livsmedelsföreskrifterna för snus måste försvinna, det skriver Hans Gilljam, professor emeritus och ordförande för Läkare mot Tobak m.fl. på Läkartidningens debattsida. Författarna menar att smaksatt snus finns till för att locka unga och kvinnor samt att livsmedelsregleringen av snus är irrationell.

I en kommentar till debattartikeln efterfrågar Svenska snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer en seriösare diskussion. Diskussionen om snus, folkhälsa och Livsmedelsföretagens roll gagnas inte av att undertecknarna sprider vilseledande myter.

Läs mer här.