Opinion

Skilj på folkhälsa och förmynderi

En ny studie visar att tobaksrökning kostar det svenska samhället 31 miljarder kronor om året. Samtidigt visar forskare vid Karolinska institutet att snusare inte löper ökad risk att få bukspottkörtelcancer, en sjukdom som tidigare varit ett av de stora argumenten för olika inskränkningar och skatter på snus.

– I Sverige är andelen rökare bland de lägsta i Europa, sannolikt just för att vi snusar i stället. Ändå behandlas snus och cigaretter som om de vore nästan lika farliga. Ändå höjer regeringen snusskatten mer än skatten på cigaretter, så att prisskillnaden minskar. Och ändå sammanblandas de under beteckningen ”tobak”, skriver ledarskribenten Erik Helmerson i Dagens Nyheter.

Läs hela artikeln här.