Nyheter

SÄNKT SNUSSKATT ÄR INTE SANNOLIKT

Asgeir Helgason, tobaksforskare vid Karolinska institutet, menar att lägre skatt på snus än på cigaretter är ett logiskt resonemang eftersom snus är mindre farligt än cigaretter. Trots detta menar han att en sänkning av snusskatten inte är trolig då det skulle innebära att regeringen måste sänka skatten på nikotinläkemedel ännu mer, då det måste vara det billigaste alternativet. Han menar också att de minskade skatteintäkterna från snuset skulle försämra möjligheterna för staten att ta hand om de tobaksrelaterade sjukdomarna.

Läs mer här.