Nyheter

RIKSDAGSSEMINARIUM OM SNUS

För att öka kunskaperna om snus i allmänhet och skillnaden mellan tobak, rökning, nikotin och snus i synnerhet hade tre moderata riksdagsledamöter bjudit in till ett seminarium i riksdagen den 26 november.

Erik Andersson från Täby, Mats Green från Jönköping och Maria Malmer Stenergard från Kristianstad stod som värdar inför ett 20-tal kvalificerade åhörare. Erik och Mats hade tidigare praktiserat i snusbutiken, medan Maria sitter med i Mediegrundlagskommittén, som bland annat ska göra en översyn av den svenska Tryckfrihetsförordningen med anor från 1766, som innebär att tryckta skrifter har ett särskilt skydd.

Seminariet inleddes med Patrik Strömer från Svenska Snustillverkarföreningen, som förklarade bakgrunden till EU:s tobaksproduktsdirektiv (TPD) och den vidare politiska hanteringen. Han kritiserade de politiker och tjänstemän som inte ser skillnad på rökning och snus, utan drar allt över en kam.

Sedan talade docent Karl Olov Fagerström. Han är en av världens ledande beroendeforskare och har arbetat med bland annat att få narkomaner drogfria och att forska fram nikotinläkemedel. Enligt Fagerström är beroende en komplex situation där det är fel att stirra sig blind på enbart den substans som ingår i en drog, oavsett om det är en skadlig drog eller om dess konsekvenser är betydligt mildare.

Han redovisade också statistik över tobaksbruket i Sverige och det faktum att svenska män har lägst dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar, samtidigt som var femte vuxen man använder snus. Hans slutsats var enkel: Det är inte snuset som är särskilt skadligt.

Under frågestunden blev det både meningsutbyte och mer nyfikna frågor. En frågeställning handlade om skillnaden i hälsa mellan snusare och icke-snusare. Eftersom det finns andra hälsofaktorer som har betydligt större påverkan för vilken sjukdomsrisk man har, nämligen gener, rökning, alkohol, dålig kost och brist på motion, så är det metodologiskt svårt att skilja ut snusare.