Nyheter

REGERINGSUPPDRAG OM ILLEGAL HANTERING AV TOBAKSVAROR

Regeringen har givit Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att kartlägga hur myndigheternas arbete med att förhindra illegal hantering av bland annat tobaksvaror bedrivs samt hur samverkan kan förbättras.

”Punktskatterna på alkohol och tobak är en viktig del av den svenska folkhälsopolitiken. För att motverka den illegala införseln är det nödvändigt att kontroll och brottsbekämpning kan ske på ett effektivt sätt. Ett utbrett fusk påverkar även förutsättningarna för företag att verka på den legala marknaden genom exempelvis snedvriden konkurrens”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Läs mer här.