Nyheter

REGERINGENS TOBAKSFÖRSLAG UTAN SMAKMÄRKNINGSFÖRBUD

Den 3 december överlämnade regeringen lagrådsremissen för betänkandet ”Mer gemensamma tobaksregler, ett genomförande av tobaksproduktdirektivet” till lagrådet. Lagrådsremissen har föregåtts av en utredning som föreslagit att snus ska regleras som tobaksprodukt istället för att följa den betydligt hårdare livsmedelsregleringen som gäller för snuset idag. Dessutom har samma utredning föreslagit att EU:s smakmärkningsförbud ska gälla även snusdosor.

Enligt vad TT erfar har regeringen dock valt att utlämna snusfrågan i den lagrådsremiss som nu skall granskas av lagrådet. Snuset väntas istället hanteras i utredningen av de tilläggsdirektiv som ska presenteras för regeringen senast 1 mars 2016. I tilläggsdirektiven till utredningen ingår bland annat ett förslag om införandet av neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud av tobaksförpackningar i butiker, där även snus ingår.

Läs TT:s artikel är.

Uppdatering: Lagrådsremissen finns nu att läsa på regeringens hemsida.

Läs lagrådsremissen här.