Internationellt

Positiva signaler från brittiska regeringen om snus efter Brexit

Är Storbritannien på väg att tillåta snus efter Brexit?

Ett första positivt tecken åt det hållet kommer i alla fall från den brittiska regeringen. Detta i form av ett svar från hälsodepartementet.

Redan innan Brexit genomfördes höjdes allt starkare röster inom Storbritannien om att den brittiska regeringen borde avskaffa snusförbudet. Ett avskaffat förbud skulle kunna leda till att brittiska tobakskonsumenter fick tillgång till produkter med betydligt mindre risk, än cancerframkallande cigaretter.

Brittiska opinionsbildare som NNA, New Nicotine Alliance, har också under en längre tid lyft fram det faktum att amerikanska myndigheter numera klassificerar snus som ett mindre farligt alternativ till cigaretter.

Varit försiktig om snus tidigare

– Skillnaden i tillvägagångssätt kan inte vara mer stark, och det är EU som är hänsynslöst med allmänhetens hälsa, inte Amerika, konstaterade NNA:s expert Mark Oates tidigare.

Tidigare har den brittiska regeringen varit försiktig till argument som dessa, men nyligen kom ett första tecken på att den kan vara på väg att ändra sig.

Som svar på en parlamentarisk fråga om regeringen kommer att bedöma effektiviteten kring förbudet av snusprodukter svarar Jo Churchill, som är parlamentarisk undersekreterare för det brittiska hälsodepartementet:

”Regeringen kommer att överväga att i sinom tid se över situationen för snus, och om införandet av denna produkt på den brittiska marknaden skulle främja ett proportionerligt sätt att hantera risker, ett som skyddar unga och icke-rökare, samtidigt som rökare får tillgång till produkter vilket kan minska skadan. ”

Vore bra att tillåta snus efter Brexit

Detta är en tydlig svängning från tidigare beslut från brittiska regeringar, EU-förbudet mot snus förhindrat att ens samla in och ta del av forskning kring hur snus påverkar människors hälsa och kan fungera som ett skademinimerande alternativ.

– Det vore naturligtvis både bra för rökare i UK att kunna välja mindre skadliga alternativ, men att kunna jämföra utvecklingen mellan grannländer där ett land har tillgång till snus och det andra inte har det, torde vara bästa sättet att visa att snus bidrar till mindre rökning, säger Patrik Strömer, Svenska Snustillverkarföreningen.