Internationellt

Brittiskt utskott: upphäv snusförbudet efter Brexit

Den brittiska regeringen bör skrota det nuvarande EU-förbudet mot snus. Det skriver en brittisk parlamentarisk kommitté i en ny rapport.

Uppmaningen görs i en större rapport om e-cigaretter som publicerades den 17 augusti av parlamentets utskott för vetenskap och teknologi och som föreslår att den brittiska regeringen tar fram en lagstiftning som står i proportion till riskerna.

”Regeringen bör göra en översyn av regelverket om e-cigaretter och nya tobaksvaror som för närvarande tillämpas enligt EU-lagstiftningen, för att identifiera utrymme för förändringar efter Brexit,” står det i rapporten som betonar vikten av en mer evidensbaserad lagstiftning.

Enligt rapporten kan e-cigaretter exempelvis vara en bra metod att minska rökningen eftersom de enligt rapporten är 95 procent mindre skadliga än konventionella cigaretter.

Rapporten citerar också professor Peter Hajek vid Queen Mary University, som i rapporten hänvisar till data från Sverige och Skandinavien om nikotinbytebehandlingar.
-Vi har en stor mängd data från Sverige och Norge om människor som använder snus, uppgav Peter Hajek för utskottet.

-Det finns inget tecken på en ökning av cancer som är kopplad till nikotin. Lungcancer kopplat till rökning är borta. Detsamma gäller hjärtsjukdom. Jag tror inte att vi har några bevis på att nikotin är så skadligt.

Nuvarande brittiska regler för e-cigaretter och andra ”nya tobaksvaror”, som exempelvis snus, begränsar möjligheterna att använda dessa produkter för att hjälpa människor att sluta röka konventionella cigaretter.

Rapporten pekar på att Storbritannien bör anta en mer riskproportionell lagstiftning där regler, skatter och reklamrestriktioner speglar de bevisade skadorna hos respektive tobaksprodukt.

Författarna till rapporten skriver också att ett bevisbaserat förhållningssätt skulle bidra till en mer utbredd användning och acceptans för e-cigaretter och nya tobaksprodukter om dessa leder till att rökningen minskar.

Läs hela rapporten här: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmsctech/505/505.pdf