Opinion

PATRIK STRÖMER: SNUS ÄR FÖRKLARINGEN!

Snuset är förklaringen till att färre drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige, det skriver Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare i en replik till Lars-Erik Holm, tidigare GD på Socialstyrelsen, m.fl. debattartikel om rökning från tidningen Dagens Samhälle. I debattartikeln skriver Holm m.fl. att det behövs ett perspektivskifte för att minska rökningen i Sverige och pekar på förebilder som bland annat Nya Zeeland och Irland som de menar för en preventiv tobakspolitik. Patrik Strömer menar istället att debattörerna är hemmablinda och för fram det svenska snuset som en av de viktigaste orsakerna till att rökfrekvensen och de tobaksrelaterade sjukdomarna är så låg i Sverige.

Läs Lars-Erik Holm m.fl. debattartikel här.

Läs Patrik Strömers Replik här.