Opinion

Patrik Strömer om hur snuset blir diskriminerat i EU

Swedish Match utmanar EU:s försäljningsförbud för snus i EU-domstolen men får inget stöd av regeringen. Patrik Strömer från Svenska Snustillverkarföreningen anser att det svenska snuset är utsatt för diskriminering i EU och berättar hur det ligger till med rättsfallet för SNB.

– Snus förbjöds i EU 1992 då man inte visste vad det var för något och Sverige var inte med i EU. När vi gick med gjordes ett undantag i anslutnings­fördraget, så i Sverige kommer man alltid att få sälja snus så länge inte ­regering och riksdag bestämmer något annat. Det får tillverkas var som helst men får inte säljas någon annanstans i EU än i Sverige. Fallet handlar om huruvida EU har fattat beslut som de inte får fatta, det vill säga att diskriminera en produkt på den inre ­marknaden, säger Patrik till SNB.

Läs hela intervjun här.