Nyheter

PATRIK STRÖMER: GILLJAM MORALISERAR ÖVER DET SVENSKA SNUSET

Svenska Snustillverkarföreningens Patrik Strömer replikerar på Hans Gilljams inlägg på DN.Åsikt. Gilljam som är professor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet skrev i sitt debattinlägg att svenska myndigheter inte ska förespråka snus och att snus är estetsikt motbjudande. Strömer menar att Gilljam blandar in privatmoralen i sitt resonemang om snuset och att debatten bör föras på mer sakliga grunder med fakta som utgångspunkt.

Läs mer här.