Nyheter

NYA WERMLANDS-TIDNINGENS LEDARE: FÖRMYNDARE UTAN SNUSFÖRNUFT

– Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) borde byta titel till förmyndarminister. Detta på grund av sin ohöljda glädje i att vilja styra och ställa i folks liv och leverne, nu senast när det gäller tobaksbruk i allmänhet och snusandet i synnerhet, skriver Nya Wermlands-Tidningen den 2 mars.

Tidningen anser att det är anmärkningsvärt att utredaren nästan går lika hårt åt mot snuset som Hammarö kommun, en kommun i länet där man infört snusförbud under arbetstid för alla kommunalanställda. Värst ser men på förslaget om förbudet mot smakmärkning på snusdosor.

Läs mer här.