Forskning

NY STUDIE OM SNUS OCH ALKOHOLBEROENDE

En ny studie från Umeå universitet konstaterar att snusare löper dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende som icke-snusare. Studien baseras på 21 000 personer i åldrarna 30, 40 eller 50 år som gjorde hälsoundersökningar i Västerbotten under åren 1991-1997. Uppföljande undersökningar gjordes på 75 procent av deltagarna 10 år senare. Studien visar att 8 procent av de personer som snusade utvecklade ett alkoholberoende jämfört med 3 procent av de som inte snusade. Studien visar även att fler män än kvinnor utvecklade alkoholberoende. Studiens resultat kvarstod efter att man kontrollerat för socioekonomiska förhållanden och rökvanor.

Läs mer här.