Internationellt

Strömer om COP10: ”Jag oroas över bristen på transparens”

I november startar WHO:s konferens COP10 bakom stängda dörrar. Sverige är ett av cirka 180 länder som deltar. Kommer man att bidra med landets unika kunskap om bättre folkhälsa? Patrik Strömer vill tro det men ifrågasätter konferensens exkludering.

Den tionde tobakskonferensen COP10 pågår den 20–25 november i Panama. Huvudfokuset för de cirka 180 deltagande länderna är tobaksregleringar, vilka kommer att sätta grunden för världens tobakspolitik. Liksom tidigare år görs allt detta bakom stängda dörrar, till och med för media.

Snusforumet fick en pratstund med Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, om hur COP10 kan påverka Sveriges snuspolitik, EU:s ställning till nikotinportioner och om The Swedish experience kan vara nyckeln till en mer dynamisk syn på tobakspolitik i världen.

Hur förhåller sig Sveriges regering till COP10?

Det är en högst relevant fråga. Vi brukar slå oss för bröstet och tala varmt om vår offentlighetsprincip. Men allt Sverige har skickat till EU är belagt med sekretess och det finns ingen möjlighet till granskning av Sveriges linje när EU-mandatet till COP10 diskuteras.

Vet vi vilka som kommer att delta på konferensen från Sverige?

På tidigare konferenser har det varit någon från Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, men vi vet väldigt lite om vilka som ska delta. Exempelvis A Non Smoking Generation har blivit nekade att delta tidigare. Det är ett väldigt slutet event med väldigt lite insyn, men som i stor grad påverkar framtiden för såväl snus och nikotinportioner.

Tror du att några av deltagarna har kunskap om de stora hälsoskillnaderna mellan olika tobaks- och nikotinprodukter som finns ute på marknaden?

Det tror jag nog. Men dessvärre är det inte alltid relevant, då den ideologiska linjen är att alla former av nikotin är beroendeframkallande. Så det faktum att man riskerar att dö i förtid av att röka, men att det inte alls finns motsvarande risk för snus och nikotinportioner spelar ingen roll.

Finns det någon information om innehållet under COP10?

Ett av förslagen som kommer att diskuteras föreslår att nikotinportioner ska regleras på samma sätt som tobaksprodukter som används på samma sätt. Går det igenom innebär det ett nikotinportionsförbud i EU eftersom snuset är förbjudet. Det vore förfärligt! Både för de svenskar som använder nikotinportioner – de riskerar att övergå till farligare sätt att nyttja nikotin, i värsta fall att röka. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är i Sverige nikotinportioner produceras. Ur folkhälsosynpunkt finns inga vinster med ett sådant förbud och samtidigt riskerar vi svenska jobb och svensk export.

The Swedish experience har blivit ett internationellt omtalat fenomen de senaste åren, särskilt i samband med att vi verkar bli det första landet att bli rökfria. Finns det chans att den diskussionen förs fram?

Inte med den kraft och övertygelse som skulle behövas för att världens 1,1 miljarder rökare ska kunna erbjudas mindre farliga produkter. Sedan FCTC grundades 2005 har antalet rökare i världen ökat. I Sverige har antalet minskat eftersom vi har snus och sedan snart tio år även nikotinportioner. Ser man till resultaten är det uppenbart vad som fungerar och vad som inte gör det.

Vad hoppas du att Sverige för fram till COP10?

Jag skulle vilja förvänta mig stordåd! Detta är ett område där Sverige har unikt goda resultat i verkligheten och där en pragmatisk befolkning lett utvecklingen till bättre hälsa. Det minsta jag förväntar mig är att Sverige står upp för sin egen lagstiftning och driver på liknande regleringar som vi har här. Ännu bättre vore om Sverige visade alla deltagarna siffrorna från Sverige jämfört med övriga Europa. Då blir det svårt att undvika verkligheten. Den vanligaste invändningen är att Sverige har höga skatter och långvarigt tobakspreventivt arbete, men den förklaringen duger inte till att förklara varför de svenska männen varit duktigare på att minska sina hälsorisker. Finns det något annat exempel i världen på att kvinnor som grupp väljer ett mer riskabelt beteende än män som grupp? Jag känner inte till något, och det skulle då göra just de snusande svenska männen unika. 

Tror du att dina förhoppningar infrias?

Jag vill tro det, men jag oroas över bristen på transparens. Det försvårar ansvarsutkrävande och insyn. Det skrämmer mig faktiskt.