Nyheter

NEW YORK TIMES: IRRATIONELLT ATT FÖRBJUDA SNUS I EU

New York Times uppmärksammar återigen det svenska snuset. Bakgrunden är den studie från University of Ottawa som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine där lägre skatt på snus förespråkas. New York Times artikelförfattare diskuterar nyttan av att sänka skatten på e-cigaretter för att minska bruket av cigaretter. Skribenten noterar även det irrationella i att EU förbjöd försäljningen av snus i EU, trots att the Swedish Experience visat att snus minskar de tobaksrelaterade sjukdomarna.

Läs mer här.