Politik

Därför vill riksdagsledamoten införa skademinimering

”Målet inom tobakspolitiken bör vara skademinimering”.

Det skriver Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot, i en ny motion till Riksdagen.

– Snus har funnits i Sverige i hundratals år och man har inte lyckats att bevisa att det skulle vara förknippat med några särskilda risker – trots ihärdiga försök. Då är det rimligt att man har en politik som gör skillnad på snus och cigaretter, säger han.

Rasmus Ling är riksdagsledamot för Miljöpartiet och är invald från Malmö kommun.

Han har tidigare gjort sin röst hörd i debatten kring snus. Bland annat har han ifrågasatt snusförbud på arbetstid, som helt orimligt.

– Det är ett intrång i vad man ska få välja att göra som privatperson, säger Rasmus Ling.

Målet är att minska skadorna

Nu har han lämnat in en motion till Riksdagen om att svensk tobakspolitik bör införa skademinimering som mål.

”Det ter sig dock märkligt, att målet för den svenska tobakspolitiken inte är att minska skadorna, vilket borde vara logiskt. Istället är målet att användandet av alla former av tobak ska minska. Detta trots att det svenska snuset inte har tillnärmelsevis samma skadliga effekter. Faktum är att det inte ens gått att belägga att snus ökar risken för farliga sjukdomar, såsom cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Med tanke på att en miljon svenskar snusar, och att det är något som funnits i Sverige i hundratals år, så borde det vid det här laget vara väl belagt”, skriver han i motionen.

Arbetet med skademinimering fortsätter

– Jag tycker inte att svensk tobakspolitik gör skillnad mellan cigaretter – som är väldokumenterat att det är farligt att använda – och till exempel snus. Skademinimeringsdiskussionen finns inom andra områden, men inte inom tobakspolitiken i Sverige och det tycker jag är fel, säger Rasmus Ling.

”Många som slutar röka, går över till att använda snus. Det leder till förbättrad folkhälsa, allt annat lika, men det ligger ändå inte i linje med målet för tobakspolitiken. Riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening att ändra på detta”, skriver han vidare i motionen.

Rasmus Lings motion kommer att behandlas under våren.

Under tiden fortsätter han att driva frågan kring skademinimering genom att diskutera och opinionsbilda.

– Ibland när man driver saker över tid uppnår man förändring. Att jag lämnade in motionen just nu föranleddes inte av något särskilt men jag hoppas att de som arbetar med till exempel ANDT-strategin tar intryck av detta, säger Rasmus Ling.