Forskning

Miljoner öronmärkta till forskning inom tobak

Stiftelsen A Smoke-Free World vill öka kunskapen om hur olika typer av tobaksprodukter påverkar hälsan och har därför avsatt över 80 miljoner kronor för forskningsprojekt inom biomarkörer och nikotinexponering. Nu uppmanar stiftelsen forskare med expertis på området att ansöka om finansiering.

– I intervjuer med forskare fick vi snabbt klart för oss att objektiva biomarkörer för exponering avsevärt skulle öka kvaliteten och tillförlitligheten hos forskningen om människors användning av olika tobaksprodukter och att stiftelsen verkligen skulle kunna bidra genom att stödja forskning och innovationer inom detta område, säger Brian Erkkila på Foundation for a Smoke-Free World och som tidigare arbetat som chefstoxikolog vid den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket.

Samtidigt lanserar stiftelsen sin undersökning om rökning i olika länder och en genomgång av vilken forskning som saknas på området.

– Rökning är fortfarande den enskilt största orsaken till dödsfall och sjukdom som skulle gå att förebygga. Om ingenting görs åt saken kommer en miljard människor dö i förtid på grund av rökning under det här århundradet, säger Dr Farhad Riahi, Chief Health, Science, and Technology Officer på Foundation for a Smoke-Free World.

Läs mer här: https://www.smokefreeworld.org/