Nyheter

MARIA MALMER STENERGARD (M) FRÅGAR UT GABRIEL WIKSTRÖM (S) OM SNUS OCH VARUMÄRKEN

I riksdagen den 10 mars ställde Maria Malmer Stenergard (M) frågan till Gabriel Wikström (S) hur han ämnar att säkerställa att information på snusdosor finns kvar för den enskilda konsumenten om innehållsförteckningen tas bort samt om han ämnar att värna den svenska traditionen att reglera snuset som ett livsmedel. Gabriel Wikström meddelade att delbetänkandet, där frågan om innehållsförteckningen ingår, är ute på remiss och att han därför ämnar att svara på frågan när remissrundan är avslutad, remissvaren analyserats och beslut i frågan har fattats av regeringen. Gällande regleringen av snus som ett livsmedel meddelade Gabriel Wikström att regeringen även där inväntar svar från pågående utredning som ska redovisas senast 1 mars 2016. I debatten förtydligar Gabriel Wikström att han inte likställer snus med cigaretter men framhåller samtidigt att snus inte är någon hälsoprodukt.

Se hela interpellationsdebatten här.