Nyheter

LIVSMEDELSVERKET FÖRESLÅR NYA FÖRESKRIFTER FÖR TILLSATSER I SNUS

Den 22 april presenterade Livsmedelsverket förslag till ändringar i föreskrifterna om snus och tuggtobak (LIVSFS 2012:6). Livsmedelsverket föreslår införande av specifika gränsvärden för ämnena B(a)P och tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA). Syftet med de nya gränsvärdena är att minska exponeringen av cancerogena ämnen i snus och tuggtobak. De nya gränsvärdena är anpassade till de gränsvärden WHO har tagit fram. Livsmedelsverket föreslår även att polyvinylpyrrolidon (PVP) tillåts som tillsats i snus och tuggtobak. PVP fungerar som bindemedel och smakstabilisator i torra snusprodukter och tuggtobak.

Läs Livsmedelsverkets nya föreskrifter här.