Nyheter

LIVSMEDELSHANDLARNA KRITISERAR TPD-UTREDNINGENS FÖRSLAG

Idag fredag den 22 maj är det sista svarsdag för remissyttranden för betänkandet ”Mer gemensamma tobaksregler”. Några som är starkt kritiska till utredningens förslag är Livsmedelshandlarna som anser att förslagen saknar kundfokus. Livsmedelshandlarna är särskilt kritiska till förslagen att förbjuda smakmärkning på snusförpackningar och exponeringsförbudet mot tobaksprodukter i butiker.

Läs mer här.