Opinion

Läkare: Använd skademinimering i folkhälsoarbetet

”Genom att införliva skademinimering i folkhälsoarbetet mot rökning skulle samhället snabbare kunna minska de hälsoskadliga konsekvenserna av rökning och nå ett Sverige helt utan cigarettrökare.”

Det skriver Stefan Willers, överläkare och docent vid enheten för lungmedicin och allergologi vid Lunds Universitet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Allt fler röster höjs nu för att Sverige ska göra skademinimering till en del av tobakspolitiken och folkhälsoarbetet.

Genom att få rökare att sluta röka cigaretter, som kan leda till cancer och andra svåra sjukdomar, och istället välja andra nikotinprodukter med mindre risk kan man spara många liv varje år.

Den senaste experten som ansluter sig till denna syn på folkhälsoarbetet är Stefan Willers. Han är överläkare och docent vid enheten för lungmedicin och allergologi vid Lunds Universitet. I en ny debattartikel i Dagens Medicin konstaterar han bland annat att ”Insatserna för att nå målet om ett rökfritt samhälle blir effektivare om de vilar på vetenskaplig grund”.

Olika risker hos olika produkter

I debattartikeln påpekar Stefan Willers just det faktum att olika nikotinprodukter innebär olika risker. Det är viktigt att beslutsfattare förstår detta för att inte debatten om tobakspolitik och folkhälsoarbete ska bli förvirrad.

”Om en person i stället får i sig nikotin på andra sätt än genom rök från förbränning finns förutsättningar för lägre risker. Av denna grund har nikotinersättningsmedel mycket låga risker även vid långtidsanvändning. Trots att de innehåller nikotin som ursprungligen utvunnits ur tobak. Av samma anledning har svenskt snus mindre hälsorisker än cigaretter trots att snus innehåller tobak”, skriver Stefan Willers.  

Stefan Willers vill därför att en framtida svensk strategi mot rökning utgår från  skademinimeringsprincipen.

”Strategin bör kompletteras med åtgärder för att förmå alla de vuxna rökare som inte slutar att byta över till mindre skadliga produkter och då är information centralt. Genom att införliva skademinimering i folkhälsoarbetet mot rökning skulle samhället snabbare kunna minska de hälsoskadliga konsekvenserna av rökning och nå ett Sverige helt utan cigarettrökare. Det är därför viktigt att man trycker på att det är just rökningen som måste fasas ut”, skriver han.

Inget vi kommenterar

I Sverige styrs detta arbete av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nuvarande ANDT-strategin gäller sedan februari 2016. Socialdepartementet vill dock inte berätta hur man ser på arbetet med att ta fram en ny strategi till nästa år.

– Regeringskansliets arbetsprocesser är normalt inget vi kommenterar. Det finns en gällande ANDT-strategi till 2020 och vad som händer därefter får regeringen återkomma till, svarar Mikael Lindström, pressekreterare åt socialminister Lena Hallengren.