Opinion

Kroka arm med Finland för friare snuslagstiftning

Opinionen för friare snuslagstiftning växer i Finland – men det är på EU-nivå som förändring måste ske. Sveriges nästa regering bör tillsammans med Finland skapa opinion och verka för friare snuslagstiftning i Europa, skriver Theo Herold, Handelshögskolan i Helsingfors.

Det har länge funnits en omfattande svart snusmarknad i Finland. Det senaste decenniet har aktörerna blivit betydligt fler i kombination med att verksamheten blivit mer organiserad och professionell. Inte sällan är också annan kriminell verksamhet tätt sammankopplad.

Allt fler är för friare snuslagstiftning

Trots att snusförsäljningen varit olaglig i Finland sedan EU-inträdet 1995 så fortsätter snusets popularitet att växa. Under 2021 uppgav sju procent av alla finländska män i åldern 20–65 år att de snusar, medan motsvarande siffror hos kvinnor var fyra procent. Detta motsvarar ungefär 125 000 personer i hela landet. Jämförelsevis uppgav endast en procent av både män och kvinnor att de snusar under år 2000. Motsatt effekt ser vi hos rökare, där andelen i samma åldersgrupp minskat från 23 procent till 12 procent mellan 2000 och 2020.

Parallellt med den svarta marknaden så växer även den finländska statens uteblivna skatteintäkter. Men hur stora belopp rör det sig om egentligen?

Friare snuslagstiftning kan stoppa den svarta marknaden

Låt oss anta att snusförsäljningen i Finland legaliseras och att snusdosor beskattas likt cigarettpaket, det vill säga 0,09 euro per snusportion samt 52 procent av detaljhandelspriset och därtill en mervärdesskatt på 24 procent. Med utgångspunkt i detaljhandelspriset för den populäraste snussorten i Sverige (enligt Snusbolaget är det One vit White portion) skulle försäljningspriset per dosa inklusive skatt landa på ungefär 61 kronor i Finland. Om vi något konservativt antar att finländska snusare brukar tre dosor i veckan skulle den totala snusförsäljningen i Finland uppgå till strax under 1,2 miljarder kronor. De uteblivna skatteintäkterna skulle uppgå till över 830 miljoner kronor – varje år!

Genomsnittspriserna på svarta marknaden är över 60 kronor per dosa och ofta runt 65 kronor. Utifrån räkneexemplet ovan kan intäkterna vara så höga som 1,3 miljarder kronor – pengar rakt ner i fickan på kriminella ligor.

Legalisering måste förhandlas på EU-nivå

Från politiskt håll har handlingskraften lyst med sin frånvaro. Svenska folkpartiet har länge varit det enda partiet för en legalisering och sedan juni 2022 har även Samlingspartiet anslutit sig till samma linje. Trots att majoriteten av riksdagens partier inte stödjer en legalisering så fann en enkät utförd av det statliga public service-bolaget YLE stöd hos en rad riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier för en legalisering.

Det finns alltså hopp om ett Finland där snusförsäljningen legaliseras. Men för att nå dit måste Finland förhandla på EU-nivå om att kringgå unionens tobaksdirektiv. Här finns det ett ömsesidigt intresse mellan Sverige och Finland.

Sverige och Finland naturliga bundsförvanter

Snuset är svensk exportvara som behövs när efterfrågan på rökfria nikotinprodukter fortsätter växa. En legalisering i Finland vore ett fantastiskt besked för svenska snustillverkare. För Finland är snuset ett medel för att minska rökningen, stävja den svarta marknaden och öka skatteintäkterna.

Vi måste värna den senaste tidens intensiva samarbete mellan Sverige och Finland även på andra områden. Tillsammans med Finland bör Sveriges nästa regering skapa opinion och verka för friare snuslagstiftning inom EU. I den här frågan, som i så många andra, är Sverige och Finland naturliga bundsförvanter.

Theo Herold,
Doktorand i nationalekonomi, Handelshögskolan i Helsingfors