Opinion

KRITIK MOT TOLKNING AV EU:S TOBAKSDIREKTIV

Svenska Snustillverkarföreningens medlemmar Swedish Match och Gotlandssnus riktar stark kritik mot den svenska tolkningen av EU:s tobaksdirektiv. Den tolkning som de svenska myndigheterna har gjort är att direktivet kräver ett stopp för innehållsförteckningar på snusdosor eftersom etiketterna enligt direktivet inte får innehålla något som liknar ett livsmedel eller information om innehållet av nikotin. Företrädarna menar att denna tolkning skulle kunna leda till att oseriösa aktörer tar sig in på marknaden i syfte att sälja snus med sämre kvalitet. Direktivet utreds just nu och ska vara implementerat i svensk lagstiftning senast maj 2016.

Läs mer här.