Internationellt
EU:s politik mot snus får kritik.

Kritik mot att EU:s plan mot cancer vill begränsa snuset

EU:s plan mot cancer är en miljardsatsning för att bekämpa sjukdomen.

Men i planen gör EU ingen skillnad på snus och cigaretter. Nu höjer flera sina röster emot detta vägval.

”Om tobaksproduktdirektivet ska revideras, med cancerbekämpning som enda motiv, blir det närmast parodiskt att inte också lägga om regleringen av snuset”, skriver Nike Örbrink, KDU, i en debattartikel.

EU satsar miljarder på att bekämpa cancer och unionens mål är att minska antalet dödsfall och antalet personer som drabbas av sjukdomen.

Nyligen presenterades den nya planen som innehåller fyra huvudområden inom vilka arbetet ska fokuseras. Ett av dessa fokusområden är att EU sätter målet om ”En rök- och snusfri generation” till 2040.

EU jämställer alltså snus med cigaretter. Trots att det inte finns någon forskning som visar att snus innebär en ökad risk för att man drabbas av cancer.

Detta är också något som nu ifrågasätts från flera håll. 

”EU borde studera Sverige”

Nike Örbrink är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU. I en debattartikel på Europaportalen sågar hon EU:s plan mot cancer. Just när när det gäller just frågan om snus i förhållande till cigaretter.

”Den kommande revideringen av tobaksdirektivet utgör en unik möjlighet för EU att minska rökningen genom att öppna upp för icke-rökbara tobaksprodukter. För att lyckas i kampen mot cancer har kommissionen nu möjlighet att studera Sverige som ett unikt exempel. Statistiken är tydlig och Sveriges låga andel cancer i befolkningen bör inspirera”, skriver Nike Örbrink i debattartikeln.

En annan som ifrågasätter EU:s prioriteringar kring tobak och cancer är Nike Örbrinks partikamrat Sara Skyttedal. Hon är EU-parlamentariker för Kristdemokraterna.

I en parlamentsfråga riktad till EU-kommissionen konstaterar Sara Skyttedal att:

”De svenska siffrorna för tobaksrelaterad död ligger under hälften av snittet i Europeiska unionen trots att ungefär 25 procent av den manliga delen av befolkningen använder tobak dagligen i Sverige – vilket motsvarar ett genomsnittligt tobaksbruk i EU som helhet. Skälet till de svenska hälsoframgångarna är att ungefär två tredjedelar av den manliga tobakskonsumtionen i Sverige utgörs av snus.”

Han ser samband mellan snus och få fall av cancer

Sara Skyttedal ställer också frågan till EU-kommissionen:

”Är kommissionen beredd att ompröva tidigare ståndpunkter i frågan om snusreglering inom ramen för tobaksdirektivet som en följd av sin ambitiösa målsättning vad gäller cancerbekämpning?”

Jörgen Warborn, M, är också EU-parlamentariker. Även han ifrågasätter EU-kommissionens prioriteringar och att EU likställer snus med cigaretter i sitt arbete med att bekämpa cancer.

”Ungefär två tredjedelar av den manliga tobakskonsumtionen i Sverige utgörs av snus. Snus är förstås ingen hälsoprodukt, men dess betydelse för att minska ohälsotakten är väl belagd och omöjlig att bortse ifrån. Det borde även EU vara moget att inse. Att Sverige är bland de fyra medlemsstater i EU-27 som har lägst dödsfall i cancer är en direkt följd av mindre rökning då Sverige har lägst andel rökare i hela Europa”, säger Jörgen Warborn till Snusforumet.

Han påpekar vidare att grundtanken med EU var att fri och rättvis konkurrens ska få råda. Då borde snuset ses som ett verktyg för att få fler europeer att sluta röka.

”Handeln i Europa var inte tänkt att präglas av byråkraters godtycke, men i snusfrågan är det uppenbart att så är fallet. Svenska produkter och företag diskrimineras på det som ska vara en öppen och fri marknad. Det är rätt att ett omtag behövs kring EU:s tobakspolitik. EU:s 100 miljoner rökare skulle behöva få tillgång till ett betydligt bättre alternativ. Det skulle innebära folkhälsovinster för Europa och ekonomiska vinster för Sverige”, säger Jörgen Warborn.

Internationell expert: Fel att blanda in snuset

Att EU inte gör skillnad på snus och cigaretter i sin plan mot cancer möts även av förvåning av internationella experter.

Clive Bates är baserad i Storbritannien och är en förespråkare av skademinimeringsprincipen inom tobaksområdet. Han figurerar flitigt i diskussioner om tobakspolitik runt om i världen.

“EU:s plan mot cancer gör ett fundamentalt misstag genom att sätta ett övergripande mål om att minska tobaksanvändandet till under 5 procent till år 2040. Den borde istället fokusera på rökning. Den stora skillnaden i risk är mellan brännbara och icke-brännbara produkter, inte mellan tobak och inte-tobak. Genom att fokusera på tobaksanvändandet istället för rökning förlorar EU-kommissionen vinsten av att byta från tobaksprodukter med hög risk – som cigaretter – till tobaksprodukter med låg risk, som snus. Detta är ett allvarligt fel, men jag tvivlar på att det var en olyckshändelse i arbetet”, säger Clive Bates till Snusforumet.