Nyheter

”KONSUMENTERNA HAR RÄTT TILL INFORMATION OM SVENSKT SNUS”

Livsmedelsarbetareförbundet fortsätter att strida för det svenska snuset. I Vetlanda-Posten den 4 maj skriver förbundets ordförande Hans-Olof Nilsson om vikten av att fortsätta att reglera svenskt snus som ett livsmedel. Nilsson vill uppmärksamma den ansvarige landsbygdsministern Sven-Erik Bucht om att svenskt snus är den minst farliga och mest hygieniska tobaksprodukten i världen. Han skriver vidare att det är dags för regeringen att stå upp för det svenska skadereducerande snuset och konsumenternas rätt till information om smak och innehåll.

Läs mer här.