Opinion

HANS GILLJAM: MYNDIGHETER SKA INTE FÖRESPRÅKA SNUS

Snusdebatten fortsätter på Dagens Nyheters nya debattsida DN.Åsikt. Hans Gilljam, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, ger replik på Atakan Befrits inlägg om de positiva effekterna av det svenska snuset. Gilljam skriver att det är orimligt att svenska myndigheter ska förespråka snuset bara för att det är en mindre farlig produkt än cigaretter. Gilljam poängterade också att snus är estetiskt motbjudande.

Läs mer här.