Nyheter

HANDELN KRITISK MOT TOBAKSDIREKTIVSUTREDNINGENS FÖRSLAG

Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk” väcker starka reaktioner. Branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food ser mycket negativt på förslaget som utgör en stor risk för ökade kostnader för handeln.

– Att regeringen vill bedriva en ambitiös folkhälsopolitik är förståeligt. Man talar om reformer, men vi har svårt att se ett besluta att gömma undan varor som en reform, skriver Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, i ett pressmeddelande.

Läs mer här.