Nyheter

FÖRBJUD FÖRSÄLJNING AV CIGARETTER – TILLÅT SNUS

Arne Björnberg, fil.dr samt fd. forskningsdirektör för Svenska Tobaks AB, fd. chef för Norrlands Universitetssjukhus och fd. vd för Apoteket AB, skriver i Svenska Dagbladet den 26 augusti att regeringen bör lägga fram ett förslag där de förbjuder försäljning av cigaretter. Enligt Björnberg medför cigaretternas hälsorisker ett starkt argument för ett sådant förslag. Han framhåller samtidigt snusets goda resultat vid rökavvänjning och den låga tobaksrelaterade dödligheten bland svenska män just på grund av byte från cigaretter till snus.

Läs mer här.