Forskning

Felinformation kring snus påverkar norska folkhälsan

Snus innebär mindre hälsorisker än cigaretter enligt den medicinska forskningen. Ändå lever myten om snus och cigaretter som likvärdiga hälsorisker kvar. Enligt en ny rapport från norska Folkhälsoinstitutet sätter det seglivade missförståndet till och med krokben för förbättrad folkhälsa.

Trots att Norge var ett av de första länderna i världen att införa rökförbud på krogen röker 12 procent av den norska befolkningen dagligen, enligt siffror från 2018. Snusets viktiga roll för rökavvänjning har lyfts i flera norska studier och idag är övergång till snus det vanligaste sättet att sluta röka i Norge. Men fler hade kunnat sluta röka, om kunskaperna kring snus som alternativ hade varit bättre, enligt den nya rapporten från norska Folkhälsoinstitutet.

Systematiskt överskattade hälsorisker

Nyligen presenterades en amerikansk studie från Rutgers University som visar att de flesta amerikanska rökare tror att snus är lika hälsofarligt som cigaretter. Enligt det norska Folkhälsoinstitutet ser det ungefär likadant ut i Norge. Rapporten visar att norska medborgare uppskattar att riskerna med dagligt snusande är till 80 procent likställda med hälsoriskerna det innebär med daglig rökning. Hälsoriskerna med rökfria tobaksprodukter är alltså systematiskt överskattade i jämförelse med rökning, trots att medicinsk expertis uppskattar de övergripande hälsoriskerna med till exempel svenskt snus till under 10 procent i jämförelse med rökning.

Hälsovinsterna med bättre information övervägande

I studien tas också hänsyn till de icke-rökare som eventuellt skulle börja snusa om synen på snuset och dess hälsoeffekter justerades enligt medicinsk expertis. Resultaten visar att antalet icke-rökare som börjar snusa måste uppgå till osannolikt stora proportioner för att överväga hälsovinsterna för de dagligrökare som går över till snus. Mer exakt innebär det att 14–25 personer som aldrig rökt måste börja snusa för att väga upp för en dagligrökare som går över till snus.

Slutsatserna är att myndigheter borde bli bättre på att informera befolkningen om skillnader i hälsoeffekter när snus finns tillgängligt. Vinningen är färre rökare och en allmänt förbättrad folkhälsa.

Läs mer:

Relative Risk Perceptions between Snus and Cigarettes in a Snus-Prevalent Society—An Observational Study over a 16 Year Period (International Journal of Environmental Research and Public Health)

E-cigarettes and Non-combustible Tobacco Products (Addictive Behaviors)