Opinion

Debatt om snus och samhället blåser upp på Dala-Demokratens sidor

Det nya året hann knappt börja innan en känd tobaksmotståndare återigen angrep snus med argument som helt ignorerar de olika hälsoeffekterna kopplade till rökning respektive snus.

Attacken kom från Bo Hellgren, som under decennier har blandat ihop cigaretter och snus i sin kamp mot tobaksindustrin.

I en debattartikel under rubriken “Tobakens skadeverkningar” publicerad i Dala-Demokraten drar han slutsatsen att företag som tillverkar tobaksprodukter “inte har något som helst existensberättigande”.

Men som Patrik Strömer, Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, påpekar i en replik publicerad i samma tidning, bygger Hellgrens argument på fel premisser när han förväxlar tobak och nikotin.

– Det är korrekt att såväl snus som cigaretter innehåller nikotin, som har en beroendeframkallande effekt. Men vad som borde vara desto viktigare för den som bryr sig om folkhälsa är produkternas hälsoeffekter, skriver Patrik Strömer.

Han tar också upp brittiska folkhälsosällskapet (RSPH) som menar att ”nikotin i sig inte är mer skadligt för hälsan än koffein”.

– Fakta är alltså att länder där vuxna människor kan välja något annat än cigaretter och röktobak också har färre antal rökare, skriver Patrik Strömer.

Läs mer:

Snus är inget samhällsproblem (Dala-Demokraten)

Nicotine “no more harmful to health than caffeine” (RSPH)