Nyheter

BESKATTA CIGARETTER HÅRDARE ÄN SNUS

Sänkt skatt på snus är bra för folkhälsan. Det skriver ledarskribenten Jenny Sonesson i Dagens Industri den 14 augusti. Sonesson refererar till de nya forskningsrön som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine och som visar att tobaksprodukter bör beskattas efter den risk de utgör. Sonesson lyfter även en studie som Socialstyrelsen gjort tillsammans med Karolinska institutet och Statens folkhälsoinstitut som visar att tobaksrökning dödar 12 000 personer per år, en siffra som skulle kunna minska om fler brukade snus istället för cigaretter. Sonesson menar därför att regeringen bör göra en tydlig åtskillnad mellan snus och cigaretter och därmed beskatta cigaretter hårdare än snus.

Läs mer här.