Nyheter

Bakslag för Gabriel Wikström – det blir inga neutrala snusdosor

I dag lämnade mediegrundlagskommittén sitt betänkande om framtidens tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag till regeringen. En del i kommitténs arbete var att utreda om det vore förenligt med tryckfrihetsförordningen (TF) att införa neutrala snusdosor, så kallat plain pack. Beskedet från utredningens ordförande, justitierådet Anders Eka, var att det skulle strida mot TF. Därmed är folkhälsominister Gabriel Wikströms ambition om att tvinga Sveriges snustillverkare att slopa varumärken och text på sina snusdosor, väldigt avlägsen, då det skulle kräva en grundlagsändring.

– Det här är en stor seger för Sveriges snustillverkare. I dag har Sverige med sina en miljon snusare en dynamisk snusmarknad där flera aktörer, stora som små, är med och delar på kakan. Införandet av neutrala snusdosor hade lett till att marknaden hade stelnat och att små aktörer skulle ha fått det svårt att överleva. Det hade i sin tur hämmat nya produktlanseringar och gjort snusmarknaden dysfunktionell, så i dag är framförallt en bra dag för Sveriges en miljon snusare, säger Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen.

I den tobaksutredning som presenterades för folkhälsoministern den 1 mars i år föreslogs neutrala snusdosor, men i och med det oklara rättsläget och den möjliga konflikten med grundlagen bad utredaren mediegrundlagskommittén att ge vägledning i frågan. Mediegrundlagskommittén väljer också att inte föreslå några ändringar i TF för att möjliggöra för neutrala snusdosor och cigarettpaket.

– Det hade varit en helt oproportionerlig åtgärd. Tryckfrihetsförordningen är det svenskaste vi har, det är världens äldsta lag för tryckfrihet och skapades redan år 1766. Redan 56 år senare föddes varumärket Ettan, Sveriges äldsta konsumentvarumärke som fortfarande säljs och som är ett populärt snus än i dag. I dessa dagar när svenska värderingar är populära att tala om så kan jag konstatera att i dag har vi värnat två verkligt svenska institutioner, tryckfriheten och snuset, säger Patrik Strömer.

Det enda land i världen där neutrala snusdosor föreslagits är Norge, men där har den norska folkhälsoministern Bent Höie stött på kritik för att eventuellt ha tystat ned en utredning från en norsk myndighet som visade att neutrala förpackningar inte har någon effekt på konsumtionen, vilket var Bent Höies argument för att införa neutrala snusförpackningar i Norge.

– Jag har noterat att det stormar runt Bent Höie i Norge. På en etablerad marknad är det inte marknadsföringen som säljer fler snusdosor. Marknadsföringen fördelar bara marknadsandelarna. Standardiserade förpackningar innebär varken mer eller mindre totalkonsumtion. Konsekvensen blir snarare att man lämnar kunderna åt sitt öde. Sist men inte minst hade det varit ett uppenbart intrång i äganderätten, och jag är glad för att vi i Sverige inte väljer den vägen, säger Patrik Strömer.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen
Tel: +46 (0) 725-05 57 43
patrik.stromer@li.se