Internationellt

Vändningen i Finland: Från förbud till reglering av nikotinportioner?

Den nya koalitionsregeringen i Finland tar upp regleringen av nikotinportioner – en tydlig förändring från tidigare politik.

När Finlands statsminister Petteri Orpo inleder sin andra månad i ämbetet diskuterar den nya regeringen aktivt kategoriseringen av nikotinportioner enligt tobakslagen. Till skillnad från den tidigare administrationen som siktade på ett förbud, föreslår den nuvarande regeringen att i stället göra en avvägd reglering av nikotinportioner.

Den nya regeringen fokuserar därför på att minska ungdomskonsumtionen, ta itu med importen på den grå marknaden och slå ner på otillåten handel. Det är ett betydande avsteg från den formellt strikta hållning som den tidigare administrationen höll fast vid.

En progressiv strategi från den nya regeringen i Finland

Rapporter i slutet av juni avslöjar att koalitionsregeringen, som består av ett samarbete mellan partier i mitten- till högerblocket, överväger att behandla nikotinportioner ungefär som tobaksprodukter. Närmare bestämt Samlingspartiet (mitten-höger), Sannfinländarna (höger- nationalistiskt), Svenska folkpartiet (mitten-höger, representerar den svenskspråkiga minoriteten i Finland) och Kristdemokraterna (konservativa, kristdemokratiska) är alla en del av denna koalition.

I ett utkast med titeln ”Förhandlingsresultat om regeringsprogrammet: Ett starkt och engagerat Finland” beskrivs följande bestämmelser:

·  Nikotinportioner kommer att falla under tobakslagens jurisdiktion. Åtgärder kommer att genomföras för att stävja ungdomskonsumtion, motverka import på gråmarknaden och motverka otillåten handel.

·  Detaljhandeln kommer att kräva tillstånd och nikotinhalten kommer att regleras i linje med normer som finns i grannländerna. Dessutom kommer endast smaker avsedda för vuxenkonsumtion att tillåtas.

Finlands övergripande tobakslag syftar fortfarande till att upphöra med användningen av nikotinprodukter. Men öppningen för en skademinimeringsstrategi återspeglar ett växande erkännande av principen som finns på en global skala. Att minimera risker och skador istället för att införa direkta förbud visar på en nyanserad förståelse för att olika ämnen och produkter har olika grad av skada.

Potentiella motiv bakom Finlands föreslagna policyskifte

Förslaget att beskatta nikotinportioner ligger i linje med de bredare mål som den finska regeringen har satt upp. Enligt programmet har den finska regeringen som mål att ”främja rättvis och öppen konkurrens” och har en vision om att beslutsamt och ansvarsfullt öppna upp marknader.

Detta återspeglar en ambition att stärka den inhemska marknaden, säkerställa människors välbefinnande och öka deras frihet. Ökad konkurrens, menar man, skulle i slutändan gynna finländska konsumenter.

Det är dock viktigt att notera att även om Finland inte uttryckligen har beskrivit sina motiv bakom policyskiftet för nikotinportioner, ger en analys baserad på deras bredare politiska riktningar, såväl som politik i andra länder, en viss förståelse:

·  Finansiellt avskräckande: Genom att beskatta nikotinportioner kan regeringen försöka avskräcka unga individer ekonomiskt från att göra impulsköp. Ändå kan nikotinportioner vara ett mer budgetvänligt alternativ, jämfört med traditionella tobaksprodukter som cigaretter.

·  Säkrare alternativ: Skatten kan potentiellt vägleda rökare mot mindre skadliga nikotinalternativ. Även om nikotinportioner inte är helt utan risker, ses de i allmänhet som ett säkrare kort än traditionell rökning.

·  Förebyggande av svarta marknader: En väl kalibrerad skatt kan förhindra uppkomsten av illegala marknader för nikotinportioner, vilket säkerställer att köpen förblir inom officiella och säkra kanaler.

·  Finansiering av folkhälsoinitiativ: Intäkterna från denna skatt kan stödja folkhälsokampanjer och strategier som syftar till att stävja rökningens negativa effekter.

Reetta Honkanen, chef vid Tillsynsmyndigheten för välfärd och hälsa i Finland, bekräftade att detta policyskifte kommer från direkta politiska förhandlingar.

– Lagändringen är på ett snabbt spår, noterade hon, med planer på att lagen ska vara operativ i början av nästa år.

Potentiell påverkan på EU-nivå

Med tanke på Finlands inflytande inom Europeiska unionen skulle landets nya politiska hållning mycket väl kunna utgöra en modell för andra EU-länder. Theo Herold, doktorand vid Handelshögskolan i Hanken, delade med sig av sina insikter:

– När fördelarna för vår ekonomi och folkhälsa från denna politik blir mer uppenbara, är jag skeptisk till att den nya regeringen kommer att gå mot striktare kontroller. Denna förändrade attityd skulle verkligen kunna inspirera andra EU-länder att omvärdera sina ståndpunkter i frågan, säger han.

För att lyfta fram de ekonomiska följderna av en strikt hållning till alternativa nikotinprodukter, har Svenska Ungdomspartiet nyligen uppskattat att den illegala snushandeln i Finland uppgår till svindlande 50 miljoner euro. Statens intäkter från denna sektor är för närvarande begränsade till när säljare möter rättsliga konsekvenser och därefter åläggs att betala retroaktiv skatt. Detta understryker ytterligare vikten av att se över och förnya regelverken.

Vägen framåt: Nya möjligheter för nikotinportioner i Finland

Finlands politiska vändning har väckt intresse hos många snus- och nikotinentusiaster, men resultatet återstår att se. Kommer Finlands tillvägagångssätt att bli en plan för andra som söker en balans mellan folkhälsa och individuell frihet?

Eftersom Finland riktar om till denna kurs fortsätter Snusforumet att bevaka detta för att ge aktuella uppdateringar. Vi välkomnar bidrag från ett brett spektrum av röster, från experter till beslutsfattare, för att berika denna pågående diskussion.