Politik
Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd

Uppmaningen till regeringen: Gör som EU – erkänn skademinimering

Sverige bör följa EU:s exempel och erkänna att det finns tobaks- och nikotinprodukter som är mindre skadliga än andra.

Det skriver de svenska EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd och Jörgen Warborn, M, i en ny debattartikel.

EU-parlamentet beslutade nyligen att anta EU:s plan mot cancer. I och med beslutet öppnar EU för att göra skademinimering till en del av folkhälsoarbetet. EU-parlamentets rapport konstaterar nämligen att ”e-cigaretter skulle kunna göra det möjligt för vissa rökare att gradvis sluta röka”. 

För att vara EU är detta ett tydligt erkännande potentialen hos alternativa nikotinprodukter för att minska rökningen.

Debattartikel: Följ EU:s exempel

EU-parlamentets beslut välkomnades av parlamentarikern Sara Skyttedal, KD, som kallade beskedet för ”ett viktigt steg” för att erkänna minskad tobakskada.

Sara Skyttedal får medhåll från andra svenska EU-parlamentariker. I en ny debattartikel uppmanar Jörgern Warborn  och Jessica Polfjärd, M, den svenska regeringen att följa EU:s exempel.

Historiskt EU-beslut

Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd skriver i debattartikeln att det är en seger att Europaparlamentet för första gången någonsin har slagit fast att tobaks- och nikotinprodukter ska utvärderas utifrån sina vetenskapligt belagda hälsorisker. 

”Det kan låta som en självklarhet, men precis som i Sverige i dag har EU:s inställning i frågan varit att all konsumtion ska minska oavsett hälsoeffekt, och det faktum att mindre hälsovådliga tobaks- och nikotinprodukter räddar liv har tidigare ignorerats helt och hållet”, skriver de.

I debattartikeln konstaterar Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd att riksdagen uppmanat regeringen att ge Socialstyrelsen uppdraget att ”slå fast olika tobaks- och nikotinprodukters skadlighet och att riskreduktion ska vara vägledande i svensk tobakspolitik”.

Något som ännu inte har skett.

Statens ansvar att informera om riskerna

Regeringen har inte heller återkommit med en uppdaterad ANDTS-strategi, efter att riksdagen avslog regeringens förslag till ny svensk folkhälsopolitik i höstas. En av anledningarna till att propositionen röstades ner var just avsaknaden av att vilja göra skillnad på olika tobaks- och nikotinprodukter beroende på vilken risk som de innebär.

”Människors livsstil påverkar risken att drabbas av sjukdomar, i det ingår konsumtion av tobak och alkohol. Därför har och ska staten ha ett ansvar för att utbilda och informera om riskerna, särskilt mot barn och unga. Men för att kunna påverka sin egen livsstil måste olika produkters skadeverkningar redogöras på ett ärligt och vetenskapligt sätt, så att vi alla kan göra ett medvetet val”, skriver Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd.

”Folkhälsopolitik som baseras på fakta – inte ideologi”

Debattörerna konstaterar också att Sverige blir ordförandeland i EU 1 januari 2023, och att det då vore en ”otrolig möjlighet” att sätta prägel på EU:s arbete.

”När vi lyckas få Europaparlamentet att landa i beslut om tobak som faktiskt tar in vad vetenskap och forskning säger är det dags för regeringen att göra samma sak. Att konsumera tobak och nikotin är ingen hälsokur, oavsett produkt. Men det vore bättre om vi i Sverige fick en folkhälsopolitik som baserades på fakta, och inte ideologi”, avslutar de debattartikeln.