Produkt & reglering
Genre foto, man och kvinna på cafe.

Sverige kan missa chansen att lyfta ”The Swedish Experience” på WHO-mötet

Inför WHO-mötet COP10 i november finns en växande oro över att Sverige missar möjligheten att lyfta sin unika position när det gäller tobaksanvändning. Sverige har världens lägsta tobaksrelaterade dödlighet tack vare en hög andel snusare. Men detta budskap riskerar att gå förlorat.

– Det är beklagligt om Sverige inte tar chansen att verkligen lyfta fram The Swedish Experience, där snus spelar en central roll för en att minska skadorna från tobak och en låg andel rökare, säger Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen.

Svensk folkhälsa står inför en utmaning. Globalt finns det krafter som vill behandla mindre skadliga nikotinalternativ, som snus, på samma sätt som traditionella cigaretter. Detta trots att forskningen visar att snus är betydligt mindre skadligt och att folkhälsostatistiken tydligt visar att det leder till minskad rökning. Inför COP10 har Sverige möjlighet att ta en aktiv roll och lyfta fram våra positiva erfarenheter. Men kritiker ser tecken som tyder på att Sverige snarare intar en mer passiv hållning.

– Om Sverige inte försvarar snusets position, riskerar vi att en avgörande orsak till att vi har lägst tobaksrelaterade dödsfall i världen, går förlorad. I stället ser det ut som om COP10 kan komma att hota snus och nikotinportioner, varnar Patrik Strömer.

Han är framför allt oroad över att EU-kommissionen använder inriktningen från COP10 för att lägga samma restriktioner på nikotinprodukter som på cigaretter.

– EU-kommissionen kan smygvägen förbjuda en produkt som är tillåten i Sverige och flera andra EU-länder. En produkt som dessutom bidragit till att svenska kvinnor nu röker lika lite som männen. Sedan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) antogs 2003 har antalet rökare i världen ökat. I Sverige där vi har snus och nikotinportioner har antalet rökare minskat. Om WHO och EU vill minska effekterna av rökning på riktigt är det bara att göra som i Sverige, säger Patrik Strömer.

Det återstår att se hur Sverige kommer att agera under COP10, men det är tydligt att landets unika förhållningssätt till snus och dess positiva effekter på folkhälsan står på spel.