Artiklar med taggen Tryggve Ljung

Forskning
skatten på snus

Umeåstudien om snus och dödlighet “en hagelskur utan rimlig hypotes”

Umeåstudien om snus och dödlighet “en hagelskur utan rimlig hypotes”

En ny avhandling från Umeå universitet hävdar att snusare löper större risk för tidig död. Trots skrämmande rubriker säger Umeåstudien faktiskt inget nytt om de förmodade riskerna med snuset i sig, säger Tryggve Ljung, Vice President of Scientific Affairs på ...

Forskning

”Inga samband mellan hur mycket man snusar och ökad dödlighet”

”Inga samband mellan hur mycket man snusar och ökad dödlighet”

Enligt en ny studie finns det en ökad risk för dödlighet bland snusare jämfört med icke tobaksanvändare. Vad denna ökade risk beror på, är dock inte klargjort. – Resultatet uppvisar inte något som he...

Forskning

BMI flerfaldigt starkare kopplat till diabetes än snus

BMI flerfaldigt starkare kopplat till diabetes än snus

En ny studie visar på ett samband mellan snus och typ-2 diabetes. Men forskningen visar inte på att snus i sig skulle orsaka en väsentligt ökad risk att drabbas av sjukdomen. Forskarna från Karolinska insti...

Forskning

Uppmärksammad avhandling visar ’inga nya risker’ förknippade med snusandet

Uppmärksammad avhandling visar ’inga nya risker’ förknippade med snusandet

Både Läkartidningen och TT skriver om en ny avhandling med rubriker som tyder på att forskningen visar att snusare löper en ökad risk att drabbas av hjärtsvikt, jämfört med personer som varken röker eller snusa...