BMI flerfaldigt starkare kopplat till diabetes än snus

NyheterTagged , ,

En ny studie visar på ett samband mellan snus och typ-2 diabetes. Men forskningen visar inte på att snus i sig skulle orsaka en väsentligt ökad risk att drabbas av sjukdomen.

Forskarna från Karolinska institutet studerade sambandet mellan rökning, snus och typ-2 diabetes genom att studera det svenska tvillingregistret.

Målet var att uppskatta de unika och delade genetiska komponenterna i tobaksbruk och diabetes, och i vilken utsträckning någon koppling skulle kunna förklaras av gemensamma genetiska faktorer.

Forskarna upptäckte att rökare löpte en 70 procentig ökad risk att utveckla typ-2 diabetes, medan snusarnas risk var endast förhöjd med 19 procent

– Den eventuella riskökningen som föreligger är dock marginell och ska ställas i relation till den risk som är förknippad med en måttlig övervikt som ger 300 procentig riskökning, säger Tryggve Ljung, Senior Vice President Scientific Affairs hos Swedish Match. De viktigaste påverkbara saker man kan göra för att minska risken att drabbas av diabetes är att motionera och hålla vikten.

Snusets roll ‘obetydligt’

Enligt Ljung klassificeras idag fler än hälften av vuxen svenskar med måttlig övervikt (BMI>25) medan 13 procent av befolkning lider av fetma (BMI>30), vilket innebär en ökad risk för typ-2 diabetes som är 50 gånger högre än med snus.

– Snusets betydelse är liten och verkar vara begränsad till dem som använder minst fyra dosor snus i veckan. När det gäller diabetes så är vikten den absolut dominerande riskfaktorn som är påverkbar, säger Ljung.

Enligt honom är snusets roll i diabetesförekomsten i Sverige “obetydligt”. Bland annat på grund av att det finns endast cirka 100 000 snusare i landet som når denna nivå jämfört med 4 miljoner vuxna svenskar som har BMI >25.

Ljung inser därför inte att snusare har anledning att oroa sig pga studiens slutsatser.

– Mitt råd till den orolige snusaren som vill minska sin risk att drabbas av diabetes är att försöka påverka de mest betydande livsstilsfaktorerna: mat, vikt och motion, säger han.

Läs mer:

Tobacco and type 2 diabetes: is the association explained by genetic factors? (International Journal of Epidemiology)