Forskning

”Inga samband mellan hur mycket man snusar och ökad dödlighet”

Enligt en ny studie finns det en ökad risk för dödlighet bland snusare jämfört med icke tobaksanvändare.

Vad denna ökade risk beror på, är dock inte klargjort.

– Resultatet uppvisar inte något som helst samband mellan hur mycket man snusar och ökad risk, säger Tryggve Ljung, Vice President of Scientific Affairs hos Swedish Match.

Studiens resultat ligger i linje med tidigare kända data.

Det vill säga, snusare löper inte högre risk att drabbas av cancer eller att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Däremot bekräftar studien tidigare data som visar att prognosen ser lite sämre ut för snusare som väl insjuknat i hjärt-kärlsjukdom än andra icke-snusare.

Tidigare studier har också visat att om man följer doktorns råd och slutar snusa i samband med sin hjärtinfarkt så förbättras prognosen. Det vill säga snus leder inte till hjärt-kärlsjukdom, men om man har oturen att ändå drabbas så kan det löna sig att sluta snusa då.

Snus kan rädda rökares liv

Huvudsyftet med studien är enligt författarna att närmare studera om den föreligger en risk för överdödlighet bland snusare alla orsaker sammantaget.

– Däremot är det inte fastslaget vad som orsakar den ökade risken för dödlighet – om det skulle bero på själva snusandet eller något helt annat. Till exempel en korrelerande livsstilsfaktor. Exempelvis kan inte resultatet uppvisa något som helst samband mellan hur mycket man snusar och ökad risk. Detta illustreras tydligast med det faktum att ju mer man snusar desto lägre risk att dö av hjärt-kärlsjukdom, säger Tryggve Ljung, Vice President of Scientific Affairs hos Swedish Match.

I studien jämför man inte heller hur farligt det är att röka jämfört med att snusa.

– Det finns andra artiklar som har skattat skillnaden i risk och kommit fram till att snus är åtminstone 95 procent mindre farligt än rökning, och det är därför som snus har räddat så många före detta rökares liv. Det är få saker om något som är helt ofarligt och det står helt klart att snus och nikotinprodukter inte skall användas av gravida, ammande, omyndiga eller personer med hjärt-kärlsjukdom, säger Tryggve Ljung.

Skademinimerings-argumentet för snus står kvar

Studien borde därför inte skapa oro bland snusare att man löper en större risk att dö om man snusar jämfört med att man inte snusar.

– Det säger inte studien. Det den säger är att de som snusar kan ha en högre risk att dö, men den säger inte att det beror på snuset och det är också författarna noga med att påpeka, säger Tryggve Ljung.

Med andra ord finns det inget i studien som motsäger skademinimerings-argumentet för snus. Därför vore det bästa om politikerna också gjorde skillnad i regleringen mellan snus och cigaretter.

– Att reglera snus utifrån cigaretter är ur ett folkhälsoperspektiv som att reglera lättöl efter skadeverkningarna av rysk vodka. Menar lagstiftaren allvar med att vilja främja folkhälsan skulle ett paket cigaretter kosta minst 1 000 kronor – och ändå vara omöjligt att försvara folkhälsopolitiskt, säger Tryggve Ljung.