Politik

SVERIGES ANNONSÖRER KRITISKA MOT WIKSTRÖMS (S) FÖRSLAG

Sveriges Annonsörers VD, Anders Ericson, är starkt kritisk mot förslaget att införa neutrala tobaksförpackningar som är en del av folkhälsominister Gabriel Wikströms (s) tobakspreventiva politik. Anders Ericson menar att förslaget skulle innebär en inskränkning och ett hot mot yttrandefriheten, och bör därför förpassas till papperskorgen. Sveriges Annonsörers hållning är att seriösa företag som säljer lagliga produkter bör få marknadsföra produkterna med det egna varumärket. Dessa företag har på så sätt även incitament att upprätthålla en bra kvalitet på produkterna.

Läs mer här.