Statistik

Svenska folket: Elsparkcyklar större samhällsfara än snus

Ohälsosamma varor, spelreklam, och elsparkcyklar ligger högt på svenskarnas önskelista över vad staten bör reglera hårdare. Men få har problem med snuset.

En undersökning som nyligen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Swedish Match visar vad svenska folket tycker om statens regleringar på en rad områden.

För det första tycker 41 procent av de 3 375 personer som svarade i undersökningen att staten bör reglera ohälsosamma varor för att förbättra folkhälsan på samma sätt som idag, även om det innebär att den personliga valfriheten får backa, och 36 procent anser att de borde bli hårdare.

– Svenskar tycks gilla regleringar, kanske mest sådana som de tror bara påverkar andra, säger Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen.

Få har en negativ syn på snus

Mer än hälften av alla som deltog i undersökningen tycker också att ett helt tobaksfritt samhälle vore eftersträvansvärt.  

Samtidigt är det få som ha en negativ syn på snus. Endast fyra procent av de tillfrågade anser att snus borde regleras hårdare. 

– Det är ett tecken på att svenskarna i första hand tänker på rökning när de säger sig vilja ha ett tobaksfritt samhälle. Det finns ju också en anledning att Sverige har minst andel tobaksrelaterade dödsfall i hela Europa, och det är att snus är ett betydligt mindre farligt alternativ till cancerframkallande cigaretter, säger Patrik Strömer.

Så vad är det svenskarna vill reglera hårdare? Undersökningen visar att vi mest av allt vill se tuffare tag mot spelreklam, följt av snabblån, nedskräpning, och rökning.

Elsparkcyklar sticker ut bland de äldre. Jämfört med alla andra grupper är det betydligt fler 65-plussare som vill reglera elsparkcyklar.

Hur regleras snuset i Sverige idag?

  • Snus som innehåller tobak faller under både tobakslagen och livsmedelslagen.
  • Snus punktbeskattas med 459 kr/kg.
  • Från och med 1 november 2019 krävs tillstånd för att få sälja tobaksprodukter.
  • Tobaksprodukter får inte säljas eller lämnas ut till personer under 18 år.
  • Marknadsföring får endast förekomma i anslutning till försäljningsställen.
  • Vitt snus, som innehåller nikotin men inte tobak, faller varken under tobakslagen eller livsmedelslagen.