Produkt & reglering

Snuskommissionen: Snus är bästa sättet att sluta röka

De som lyckas sluta röka gör det bäst med hjälp av snus. Ingen annan ersättningsprodukt är mer effektiv än snuset för den som långsiktigt (fem år eller mer) lyckats ta sig ur det starkt hälsofarliga rökandet, det menar Snuskommissionen i sin nya rapport Sveket mot rökarna. 

Felaktiga uppfattningar om snus

Rapporten visar att snus är den cigarettavvänjningsprodukt som är mest effektiv över tid, att felaktiga uppfattningar om snusets hälsoeffekter är särskilt vanligt förekommande bland rökare och att dessa uppfattningar stöds av statligt finansierade organisationer.

Läs hela rapporten här.
Läs Snuskommissionens debattartikel i Aftonbladet.

Om Snuskommissionen

Snuskommissionen är en oberoende kommission som tar fram rapporter om frågor som kopplar till det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen, en sammanslutning av företag i Sverige som tillverkar, marknadsför och säljer snus. Kommissionens slutsatser står dock fria från dess finansiärer, och dessa har därför inte heller haft möjlighet att delta i möten eller att komma med synpunkter på rapportens innehåll.