Politik

SNUSFÖRBUDET ENGAGERAR – LOKALPOLITIKER HOTAR MED AVGÅNG

Tobakens vara eller icke vara har länge varit en stor fråga runt om i Sveriges kommuner och landsting. Idag är över 200 kommuner rökfria. Rökförbudet är enligt arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ”ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas gemensamma strävan att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och verksamheter”.

I flera kommuner och landsting har man även valt att utvidga rökförbudet till ett totalt tobaksförbud där även snus inkluderas. 2014 var 15 av landets 290 kommuner snusfria. SKL har dock valt att inte driva frågan om snusförbud.

– Vi följer de argument kommunerna har och på vilket sätt de väljer att införa det. Men vi har ingen synpunkt på det, utan det är upp till varje enskild kommun och varje enskilt landsting, sa Eva Thulin Skantze på Sveriges kommuner och landsting till SVT Nordnytt i juni 2014.

Snusförbudet har mötts av både positiva och negativa reaktioner runt om i landet. En av de starkaste reaktionerna kom under sommaren 2014 då Ulf Ottosson (C) i Arjeplog avgick från sitt uppdrag i kommunstyrelsen på grund av införandet av snusförbud under kommunens sammanträden.

– Jag tycker att det här är ett kränkande beslut, även för personalen. Jag kan välja mellan att trotsa förbudet eller att inte låta mig nomineras till nästa period. Då väljer jag att sluta som kommunpolitiker, sa Ulf Ottosson (C) till Aftonbladet.

Förra veckan meddelade kommunfullmäktigeledamoten i Skövde, Anders G Johansson (M), att han kommer att avgå om kommunen inför ett snusförbud.

– Sunt snusförnuft är en uppskattad och efterfrågad kompetens i politiken. Jag förväntar mig att de förtroendevalda i personalutskottet är tillräckligt kompetenta och kloka för att distinkt avfärda ogrundade tankar på ett kommunalt snusförbud, säger Anders G Johansson på sin blogg.

För de som är negativt inställda till tobaksförbudet handlar det främst om rätten att få bestämma över sig själv och göra egna hälsopåverkande val. Anhängarna till förbudet menar istället att kommuner och landsting har ett ansvar att bistå med tobaksavvänjning till sina anställda samt ett ansvar att förhindra passiv rökning som kan skada fler än brukarna.
Ett av de viktigaste argumenten till att behålla rökförbudet men inte snusförbudet är folkhälsan. En som debatterat detta är Marcus Persson, politiska redaktör för Östersunds-Posten.

– Rökning ger cancer och dödar. Snus ger gula tänder och bör inte brukas under graviditeten. Båda produkterna orsakar en skada, men respektive skadeverkan spelar i olika ligor. Sett ur skadeverkan är det som att jämföra en Porsche med en Peugeot, skrev Marcus Persson i november.