Internationellt

Politiska röster höjs för att tillåta snusförsäljning i Finland

Att förbjuda snus i Finland leder till en växande grå ekonomi. Staten går också miste om viktiga intäkter utan att minska efterfrågan på snus. Snusförbudet kan till och med leda till ökad smittspridning under rådande pandemin. Det är några argument som framförs av olika politiska grupper in Finland som anser att det är det dags att tillåta snusförsäljning i Finland.

– För att verkligen minska användningen av både snus och tobak – som regeringsprogrammet fastställer – krävs förebyggande åtgärder som kontrollerar importen och snusmarknaden i Finland, säger Frida Sigfrids, förbundsordförande i Svensk Ungdom, som är finska motsvarandet till svenska Liberala ungdomsförbundet. 

Svensk Ungdom skriver att den olagliga snushandeln i Finland omsätter över 50 miljoner euro årligen. Men enda sättet finska staten får in pengar på snuset är när försäljare dömts att betala retroaktiv skatt efter rättegångar.

Finsk efterfrågan på snus försvinner inte 

– Om snuset vore lagligt kunde man beskatta försäljningen och använda medlen exempelvis för vård, säger Frida Sigfrids. 

Enligt henne kommer inte den stora efterfrågan på snus i Finland att försvinna bara för att “regeringen vill det”.

Även Finlands svenska unga socialdemokrater (FSUD) är inne på samma linje. Gruppen tog ett historiskt beslut under deras senaste vårmöte när legaliserad snusförsäljning fanns med bland förändringar i sitt politiska program.

– Förbudet mot att sälja snus leder till att Finland går miste om miljoner i skatteintäkter

årligen. För att värna om skatteintäkterna och en ansvarsfull försäljning bör Alko få rätt att

sälja snus i Finland, skriver partiet nu in i sitt uppdaterade politiska program.

Snusförbudet och pandemin

Samtidigt förespråkar Vänsteralliansens riksdagsledamot Paavo Arhinmäki att snusförbudet borde hävas på grund av coronapandemin. Enligt honom kan ökad covid-19 smittspridning i norra Finland kopplas till finländarnas resor till Sverige för att köpa snus.

– Borde man i denna corona-situation ansöka om tillstånd från EU för detaljhandelsförsäljning av snus i Finland? skrev han på Twitter.

Paavo Arhinmäki föreslog legalisering av snusförsäljningen i Finland när han var kultur- och idrottsminister 2011–2014.

– Finland tappar skatteintäkter och försäljningen av snus är okontrollerbar när den sker på den svarta marknaden, förklarar Arhinmäki till tidningen Iltalehti.

Det finns sedan tidigare ett växande stöd bland finska politiker för att upphäva landets snusförbud enligt en tidigare enkät. Enkäten visar bland annat att det finns representanter från i princip alla finländska riksdagspartier som vill tillåta snusförsäljningen i Finland.

Bättre reglering genom snusförsäljning

Samtidigt finns det bevis på att snus håller på att ersätta cigaretter i Finland då privatimporten av snus till Finland ökade med 23 procent 2018 jämfört med året innan medan privatimporten av cigaretter föll med närmare 30 procent.

Men Finlands nuvarande tobakspolitik där skadliga produkter accepteras medan andra förbjuds är svårt för Svensk Ungdoms Frida Sigfrids att acceptera.

– Snus är inte ofarligt och därför måste Finland kunna reglera bruket bättre än vi gör i dag. Det sker inte genom att sopa problemet under mattan, säger hon.