Opinion
nikotinportioner

”Obegripligt att jämställa nikotinportioner med cigaretter”

Två moderata riksdagsledamöter vill klassa samtliga nikotinprodukter, inklusiv tobaksfritt nikotinportioner, som tobak – och beskatta det därefter.

Nu möter de motstånd från Fria Moderata Studentförbundet.

”Om motioner likt denna går igenom är det en förlust för folkhälsan såväl som för friheten”, skriver Martin Bergman och Per Mittag-Leffler från Fria Moderata Studentförbundet i en ny debattartikel.

De moderata riksdagsledamöterna Sofia Westergren och Marie-Louise Hänel Sandström skrev i höstas en motion där de argumenterade för att samtliga nikotinprodukter ska klassas som tobak om dessa inte utgör godkänt läkemedel.

Därmed, menade de, skulle man inte göra skillnad mellan till exempel tobaksfritt snus och cigaretter.

Nu möter de dock motstånd från nära håll.

I en ny debattartikel i tidningen Expressen skriver Fria Moderata Studentförbundets representanter Martin Bergman och Per Mittag-Leffler att motionen är ”en förlust för folkhälsan och för friheten”.

”Nikotinpåsar är, liksom snus, betydligt mindre skadligt än röktobak, vilket gör det obegripligt varför riksdagsledamöterna önskar att höja skatten på de nya produkterna”, skriver de i debattartikeln.

Ett ‘vapen’ i folkhälsoarbetet

Artikelförfattarna anmärker också att produkter som inte skadar folkhälsan och därmed inte heller leder till en belastning av sjukvården inte heller bör beskattas hårdare.

”All forskning och alla utredningarna på snusets hälsoeffekter är välkomna, men att i dag med fakta som vi har, jämföra snusets hälsorisker med rökning är ohederligt och strider mot vetenskaplig evidens”, skriver de.

I debattartikeln argumenterar också Martin Bergman och Per Mittag-Leffler för att Moderaterna istället borde omfamna skademinimeringsprincipen och se mindre skadliga alternativ till rökning som ett vapen i folkhälsoarbetet.

”I EU finns 100 miljoner rökare som inte har samma tillgång till mindre skadliga alternativ. Det är alltså ett utmärkt tillfälle för politiker att arbeta för mindre skadliga produkter på den europeiska marknaden samtidigt som man gynnar svensk export”, skriver de. 

Reglering av nikotinportioner saknas

I nuläget har EU inga gemensamma riktlinjer för hur medlemsländerna bör reglera nikotinportioner och produkten omfattas inte av EU:s tobaksproduktdirektiv (TPD).

Sverige blev det första landet i EU att påbörja processen att kategorisera nikotinportioner. Redan 2019 föreslog Livsmedelsverket att tobaksfria produkter avsedda att användas på samma sätt som snus ska inte klassificeras som livsmedel. 

Förra året meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen ska tillsätta en särskild utredare för att bland annat ta ställning till hur regleringen av nikotinportioner ska se ut. Utredningen ska redovisas senast den 31:e mars 2021.